נפילת חומות יריחו - נס וטבע בארץ ישראל

י"ד סיון תשע"ה
פרק ה' פסוק יג' נפילת חומות יריחו פותחת רצף ניסים בספר יהושע, אלא שהמיקום שלהם בתוך רצף הארועים אינו ברור וחושף בפנינו מגמה חדשה ההולכת ונבנית

מומלץ בשבילך