נסכים ומרגלים - על תיקון היין

כ' סיון תשע"ז
פרשיית הנסכים הבאה מייד אחרי פרשת המרגלים טומנת בחובה תיקון גדול לחטא המרגלים . מהו התיקון וכיצד הוא נעשה?

מומלץ בשבילך