"ניצבים" - על עבודת ההמלכה לקראת ראש השנה

כ' אלול תשע"ז
מדוע משתמשת התורה במילה ניצבים, שמשמעותה בכל מקום היא חוצפה ועזות? מה פשר עשר הטיפוסים המופיעים בתחילת הפרשה - מחוטב עצך עד שואב מימיך' ומדוע יש צורך בעצם להמליך את המלך כל שנה מחדש?

מומלץ בשבילך