ניוון וחוסר רצון להתקדמות - שיעור מספר 3

י"ט חשון תשע"ג
ביאור הגמרא במסכת שבת דף סב' וביאור על פי עין אי"ה שבת כרך ב' פסקה כז'

מומלץ בשבילך