נטיה של האדם לעיסוק בפרטיות שלו - מביאה אותו לחיי קטנות

כ"ט סיון תשע"ח

מומלץ בשבילך