נטיה של האדם לעיסוק בפרטיות שלו - מביאה אותו לחיי קטנות

מומלץ בשבילך