נחמת הבינוני - הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?

ט"ז חשון תשע"ט
פרק ל"ה מהו היחס בין תורה למצוות בעבודת הבינוני

מומלץ בשבילך