הקדשת שיעור

נחום איש גמזו

ו' שבט תשע"ה

מומלץ בשבילך