נוסח ברכת התורה ומעלת העסק בתורה מצד עצמו

מומלץ בשבילך