הקדשת שיעור

נדר על דעת רבים

י"א תמוז תשע"ז
מסכת מכות דף טז' ע"א פרשת בלק - מדוע פתח ה' את פי האתון

מומלץ בשבילך