הקדשת שיעור

נדרים שבועות ושמירת הלשון

י"ב טבת תשס"ט
ספר במדבר פרשת מטות פרק ל פסוקים א-ג

מומלץ בשבילך