הקדשת שיעור

נדרים ומלחמת מדין

י"ט טבת תשס"ט
ספר במדבר פרשת מטות פרק ל פסוקים ד - יז , פרק לא פסוקים א - ב

מומלץ בשבילך