נביא בורח מבשורה

כ"ד אלול תשע"ו
מדוע מסרב יונה הנביא לקבל את השליחות ומנסה לברוח תרשישה? כיצד אפשרי בכלל לברוח מלפני ה'? ומהו התהליך העמוק שעברו המלחים?

מומלץ בשבילך