הקדשת שיעור

מתוך חיבה

כ"ב אייר תשע"ו
חיים מאושרים מלאי רצון חזק ורענן, בנויים על חיבור של אהבה לאור המאיר בפנימיותם של פרטי החיים

מומלץ בשבילך