משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים

מומלץ בשבילך