הקדשת שיעור

"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" - השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם

י"ב טבת תש"פ
פרק לג' פסוק יג'

מומלץ בשבילך