הקדשת שיעור

"משכן העדות" - עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל

מומלץ בשבילך