הקדשת שיעור

משה ואהרן

ב' ניסן תשע"ד
אם אהרן גם מדבר אל פרעה וגם מכה במטה בשביל מה הקב"ה צריך את משה..?

מומלץ בשבילך