הקדשת שיעור

מרכז התורה בעולם זו ארץ ישראל

00:00:00
י"א סיון תשע"ט
עמוד 51 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . המאמר אורות ארץ ישראל פרק א'

מומלץ בשבילך