הקדשת שיעור

מקור אמירת 'ברוך שאמר' שקודם פסוקי דזמרה

מומלץ בשבילך