מקורן של שלוש התפילות שחרית מנחה וערבית

י"ח כסלו תשע"ד
הקדמת הרב צבי יהודה לספר - הדרכת התפילה וחלקיה פסקה ו'

מומלץ בשבילך