הקדשת שיעור

מציון מכלל יופי

כ"ו אייר תשע"ז
משה סופר את ישראל בספירה שאינה מפרידה. הכיצד? זהו הסוד הגדול של ירושלים המכלילה את כל היופי הפרטני

מומלץ בשבילך