מצות הדלקת נרות במקדש - בלילה או גם ביום ?

מומלץ בשבילך