הקדשת שיעור

מצות בניית בית המקדש ועשיית הכלים האם נוהגת לדורות ?

מומלץ בשבילך