מצוות שמחת האיש עם אשתו בשנה הראשונה לנישואיהם

כ"א תמוז תשס"ח

מומלץ בשבילך