מצוות נר חנוכה

ג' כסלו תשע"ה
שיעור מספר 132 סוגיית הגמרא במסכת שבת דף כ"א ע"ב נר איש וביתו

מומלץ בשבילך