הקדשת שיעור

מצב העמים בהווה

ט"ז שבט תש"פ
ספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . עמוד 70 המאמר אורות התחיה פרק א' שיחה ב'

מומלץ בשבילך