הקדשת שיעור

מפקד תכליתו סדר שכל אחד ידע את מקומו

כ"א אייר תשע"ו
ספר במדבר פרק א' פסוק א'

מומלץ בשבילך