הקדשת שיעור

מעמדו הבינלאומי של בלעם

י' תמוז תשע"ז
ספר במדבר פרק כב' פסוק ה'

מומלץ בשבילך