מעלת היגע ונהנה מעמלו

י"ב אייר תשס"ט
פרק ד'

מומלץ בשבילך