הקדשת שיעור

מעלתם הגדולה של המצוות הקטנות

מומלץ בשבילך