הקדשת שיעור

מעלות טובות נספגות באישיות על ידי עמל

כ"ז סיון תשע"ט
פרק חמישי משנה כג'

מומלץ בשבילך