"מעט וגרים בה" הקשר של עם ישראל עם ארצו החל כבר עם האבות שהיו יחידים

מומלץ בשבילך