הקדשת שיעור

מסע סנחריב, ומסע נבוכדנצר- רבותי ההיסטוריה חוזרת?.

ב' אב תשע"ז
מאה שנה לפני חורבן הבית, מטלטל זעזוע גדול את ממלכת יהודה. הזזעזוע הזה מלווה את מלכי יהודה מאז ומתברר בהמשך כאבן נגף גדולה בדרכו של ירמיהו. על פרשיה תנכית מרתקת המתגלגלת קרוב למאה שנה, עולה וחוזרת

מומלץ בשבילך