הקדשת שיעור

מסעות בני ישראל והתאמתם להיסטוריה

י"ח שבט תשס"ט
פרק לג פסוקים א -מט פרשת מסעי

מומלץ בשבילך