מנהג הכהנים להסתיר פניהם, הגיה משובשת, דברים המעכבים את הכהן מלישא כפיו

כ"ב אייר תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קכח' סעיף לא'

מומלץ בשבילך