מנהגי חג השבועות

ג' סיון תשע"ב
שולחן ערוך או"ח, סימן תצ"ד, סעיף ג'

מומלץ בשבילך