הקדשת שיעור

ממעמקים באה התשובה

כ"ח חשון תש"ע
פרק ו' פסקה א'

מומלץ בשבילך