ממון שחייב עליו שבועה - האם ישנו בדין מודה במקצת ?

כ"ב אדר תשע"ט
מסכת שבועות דף מג' ע"ב

מומלץ בשבילך