הקדשת שיעור

מלחמת מדין

כ"ו טבת תשס"ט
פרשת מטות פרק לא פסוקים ד' - יח'

מומלץ בשבילך