הקדשת שיעור

מלחמתם של אומות העולם במשיחם של ישראל

י"א תמוז תשע"ג
בעקבות הפסוק המופיע בנבואת בלעם הרשע "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל"

מומלץ בשבילך