"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?

ו' אדר תשע"ט
מה תפקידו של הלבוש? האם רק להסתיר? או להדגיש? על מה יש לכוון במלביש ערומים, ואיזה עוד אפשריות של הלבשה קיימות.

מומלץ בשבילך