מי שמתעצל ללמוד תורה ... שידע מה הוא מפסיד את עצמו ואת העולם

י"ג סיון תשע"ח
שער ד' פרק כא'

מומלץ בשבילך