מי שמתחנן מעט בכוונה - עדיף על מי שמרבה בתחנונים שלא בכוונה

מומלץ בשבילך