הקדשת שיעור

מי שבריתו שלם יכול להתרחב בארחות חיים גם כן בחומריות מרובה

מומלץ בשבילך