הקדשת שיעור

מי הם החייבים בציצית - שו"ע סימן יז'

מומלץ בשבילך