הקדשת שיעור

"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" - כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים

י"ט טבת תש"פ
המשך פרק לד' . פסוק יג'

מומלץ בשבילך