מי אשם בצרות של עם ישראל

כ"ט תמוז תשס"ט
מקורות: עין איה ברכות א' עמ' 145 פסקה נ"ח

מומלץ בשבילך