הקדשת שיעור

מינוי יהושוע וקרבנות המועדים

כ"ב חשון תשס"ט
פרשת פינחס ספר במדבר פרק כז פסוק טז - פרק כח פסוק ב'

מומלץ בשבילך