מילאו את המשימה ונענשו - מה היה חטאם של המרגלים ?

מומלץ בשבילך