הקדשת שיעור

מיד כשהאדם חושב לעשות מצוה - נעשה מזה רושם בעולמות העליונים

ל' חשון תשע"ט
שער א' פרק ו'

מומלץ בשבילך